سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده علوم و معارف حدیث 
مدیر گروه حدیث و علوم روانشناختی 
1382/01/01 
1390/06/31 
پژوهش 
همکاری 
دانشكده علوم حديث 
عضو هيئت علمي 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی دارالحدیث 
معاون پژوهشی 
1390/07/01 
1393/07/25 
مدیریت پژوهش 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی مؤسسه دارالحدیث 
مدیر گروه روانشناسی اسلامی 
1390/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مدیریت پژوهش 
همکاری 
استانداری خراسان رضوی 
عضو شورای علمی تدوین متون آموزش خانواده در مقطع دبیرستان 
 
 
تهیه و تدوین متون آموزشی دوره 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی/شورای تخصصی تحول وارتقاءعلوم انسانی 
عضو کار گروه آموزش و پرورش 
1390/07/25 
1391/07/24 
تهیه برنامه تحول در دبیرستان 
همکاری 
مرکز مشاوره آستان قدس رضوی 
عضو هیئت علمی 
1391/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
نظارت و برنامه ریزی علمی 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی دارالحدیث 
ریاست پژوهشکده 
1393/07/26 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
ریاست پژوهشکده 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث 1 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث 2 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
سیره پیشوایان 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
1383/06/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
مبانی فهم حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
آسیب شناسی حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
کارگاه پژوهشی مطالعات زندگی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
 
رفتارشناسی معصومان 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
مبانی فهم احادیث اخلاقی 
تدریس 
سازمان بهزیستی کشور/شیراز 
مدرس 
1391/06/18 
1391/06/19 
کارگاه فنون اسلامی تاب آوری 
تدریس 
انجمن روانشناسی حوزه 
مدرس 
 
 
کارگاه حدیث و روانشناسی 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق حوزه 
مدرس 
 
 
حدیث و اخلاق 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
رضایت از زندگی 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
شادکامی از دیدگاه اسلام 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
رضایت زناشویی 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
خویشتنداری جنسی در اسلام و غرب 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
تربیت دینی فرزند 
تدریس 
بنیاد امامت/مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
1395/11/18 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
سیره اخلاقی معصومان(ع) 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
1394/01/18 
1395/03/15 
روش فهم روانشناختی متون دینی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1391/06/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
روش فهم روانشناختی متون دینی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1391/11/18 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حدیث و روانشناسی مثبت1 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1392/11/15 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
حدیث و روانشناسی مثبت2 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1395/06/21 
1395/11/03 
علوم حدیث(دکتری) 
همکاری 
مرکز تحقیقات دار الحدیث  
مدیر واحد حدیث و علوم روانشناختی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو شورای علمی گروه اخلاق و تربیت 
 
 
بررسی طرحها و نظارت بر گروه 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
سیره پیشوایان 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
 
رفتارشناسی معصومان