سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دار الحدیث  
مدیر واحد حدیث و علوم روانشناختی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1395/06/21 
1395/11/03 
علوم حدیث(دکتری) 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1392/11/15 
ادامه دارد 
حدیث و روانشناسی مثبت2 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1391/11/18 
ادامه دارد 
حدیث و روانشناسی مثبت1 
تدریس 
دانشگاه قرآن و حدیث 
مدرس 
1391/06/01 
ادامه دارد 
روش فهم روانشناختی متون دینی 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
1394/01/18 
1395/03/15 
روش فهم روانشناختی متون دینی 
تدریس 
بنیاد امامت/مرکز تخصصی کلام 
مدرس 
1395/11/18 
ادامه دارد 
سیره اخلاقی معصومان(ع) 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
1383/06/01 
ادامه دارد 
مبانی فهم حدیث 
همکاری 
دانشكده علوم حديث 
عضو هيئت علمي 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
شادکامی از دیدگاه اسلام 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
رضایت از زندگی 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
رضایت زناشویی 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
خویشتنداری جنسی در اسلام و غرب 
تدریس 
سازمان بهزیستی کشور/شیراز 
مدرس 
1391/06/18 
1391/06/19 
کارگاه فنون اسلامی تاب آوری 
تدریس 
دوره های فشرده علوم و معارف حدیث 
مدرس 
 
 
تربیت دینی فرزند 
همکاری 
استانداری خراسان رضوی 
عضو شورای علمی تدوین متون آموزش خانواده در مقطع دبیرستان 
 
 
تهیه و تدوین متون آموزشی دوره 
همکاری 
مرکز مشاوره آستان قدس رضوی 
عضو هیئت علمی 
1391/07/01 
ادامه دارد 
نظارت و برنامه ریزی علمی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث 1 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث 2 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
سیره پیشوایان 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
آسیب شناسی حدیث 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
کارگاه پژوهشی مطالعات زندگی 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
 
رفتارشناسی معصومان 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
مبانی فهم احادیث اخلاقی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
استاد 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم 
استاد 
 
 
تدریس 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث 
مدرس 
 
 
سیره پیشوایان 
تدریس 
مرکز تخصصی علوم حدیث 
مدرس 
 
 
رفتارشناسی معصومان 
تدریس 
مرکز تخصصی اخلاق حوزه 
مدرس 
 
 
حدیث و اخلاق 
همکاری 
پژوهشکده علوم و معارف حدیث 
مدیر گروه حدیث و علوم روانشناختی 
1382/01/01 
1390/06/31 
پژوهش 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی دارالحدیث 
معاون پژوهشی 
1390/07/01 
1393/07/25 
مدیریت پژوهش 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی مؤسسه دارالحدیث 
مدیر گروه روانشناسی اسلامی 
1390/07/01 
ادامه دارد 
مدیریت پژوهش 
همکاری 
پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی دارالحدیث 
ریاست پژوهشکده 
1393/07/26 
ادامه دارد 
ریاست پژوهشکده 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
روانشناسی در قرآن و حدیث 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو شورای علمی گروه اخلاق و تربیت 
 
 
بررسی طرحها و نظارت بر گروه 
تدریس 
انجمن روانشناسی حوزه 
مدرس 
 
 
کارگاه حدیث و روانشناسی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی/شورای تخصصی تحول وارتقاءعلوم انسانی 
عضو کار گروه آموزش و پرورش 
1390/07/25 
1391/07/24 
تهیه برنامه تحول در دبیرستان