بررسی نقل قولهای قرآن کریم با رویکرد تربیتی
129 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : احمدعلی افتخاری
ندارد