نقش عشق در درمان ناامیدی از دیدگاه نهج البلاغه
167 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده مجازی علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : قاضی عسکر