الگوی آرامش در اسلام در مقایسه با الگوی مشابه در یوگا
146 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : بنت الهدی جغتایی