بررسی تطبیقی انگیزش در نهج البلاغه و روان شناسی معاصر
137 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشکده علوم حدیث
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : نیلوفر بهدار