میزگرد بازنمایی کارکردهای خانواده مطلوب در رسانه: فرزندپروری
137 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
مصاحبه کننده : علیرضا پویا
محل مصاحبه : مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فصلنامه تخصصی رسانه و خانواده
تاریخ نشر : Mar 5 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0