بیعت و قدرت
138 بازدید
ناشر: دبیرخانه مجلس خبرگان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی