تعدیل کننده های واکنش در «خوشایند - ناخوشایند» بر اساس احادیث
133 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم حدیث
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/04/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مسائلی که در سلامت روان نقش مهمی دارد، چگونگی واکنش به دو موقعیت خوشایند و ناخوشایند است. این امر عوامل مختلفی دارد؛ اما هدف این پژوهش، بررسی تک‌عواملی است که در روایات معصومان _ علیهم السلام _ آمده و هر کدام به تنهایی در هر دو موقعیت متضادِ خوشایند و ناخوشایند، کارکرد تعدیل‌کنندگی یکسان دارند. روش پژوهش، کتابخانه‏ای و تحلیل محتواست. یافته پژوهش این است که بر اساس احادیث معصومان_ علیهم السلام _ ، تنظیم درست نظام‌‏های چهارگانه لذت، رغبت، اسناد، و انتظارات، هر کدام به تنهایی توان تعدیل واکنش در هر دو موقعیت متضاد را دارند. نتیجه این که با سرمایه‌گذاری روی این عوامل، می‌توان هر دو موقعیت خوشایند و ناخوشایند را پوشش داد و واکنش منفی را مهار کرد. این کار نیازمند تهیه سازوکار‏های اخلاقی و روانشناختی آن است‏. کلیدواژگان موقعیت خوشایند؛ موقعیت ناخوشایند؛ تعدیل واکنش؛ توحید؛ دنیاشناسی؛ آخرت شناسی