اتحاد و نظریه اقتدار در فلسفه سیاسی اسلام
88 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی / ش 44
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/6/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی