بیعت و قدرت: بررسی نقش بیعت در اندیشه سیاسی اسلام
89 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » شماره 46 »
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/12/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی