سرمایه ای بر روی دست
92 بازدید
محل نشر: مجله حدیث زندگی شماره 6 / 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی